dimecres, 31 de març de 2010

Fulls informatius del primer trimestre de l'any 2010

26.03.10 Reunió grup de treball de selecció ( 046/10 )
26.03.10 Comitè de Seguretat i Salut Laboral Dept. Acció Social i Ciutadania ( 045/10 )
25.03.10 Reunió Comitè Intercentres Dept. Acció Social i Ciutadania ( 044/10 )
25.03.10 Llistes provisionals borsa de treball personal laboral Dept. Governació i AP ( 043/10 )
22.03.10 Estat prorroga acord programa millores RH al DIUE ( 042/10 )
22.03.10 Comitè de Seguretat i Salut Laboral Dept. Justícia 11.03.10 ( 041/10 )
20.03.10 Mesa Sectorial de Negociació personal d'administració i tècnic 18.03.10 ( 040/10 )
19.03.10 Exàmens personal laboral grup B Dept. Acció Social i Ciutadania/ICASS ( 039/10 )
19.03.10 Concursos de mèrits Departament Cultura i Mitjans de Comunicació ( 038/10 )
18.03.10 Reunió Comitè Intercentres Dept. Agricultura, Alimentació i Acció Rural ( 037/10 )
17.03.10 Reunió Comitè Intercentres i Dept. Presidència: borsa de treball ( 036/10 )
16.03.10 Llei de mesures en matèria d'ocupació pública ( 035/10 )
15.03.10 Mesa Sectorial de Negociació personal d'administració i tècnic 10.03.10 ( 034/10 )
08.03.10 I Pla d'Igualtat Dept. Interior, RRII i Participació ( 033/10 )
05.03.10 Resultats assemblees centres de justícia juvenil ( 032/10 )
03.03.10 Acord responsables ECP Dept. Governació i AP ( 031/10 )
03.03.10 Listats persones admeses oposicions personal laboral Grup B ( 026/10 )
01.03.10 Comitè Intercentres Departament Agricultura 18.02.10 ( 030/10 )
26.02.10 Dèficit públic, negoci privat! ( 029/10 )
23.02.10 Comitè de Seguretat i Salut Laboral Dept. Governació i AP 03.02.10 ( 028/10 )
22.02.10 Mesa Sectorial de Negociació (interès personal laboral) ( 027/10 )
22.02.10 Mesa Sectorial de Negociació personal d'administració i tècnic 18.02.10 ( 025/10 )
16.02.10 Previsió de calendari de concursos de trasllats i oposicions ( 024/10 )
15.02.10 Condicions de treball tècnics oficina atenció a la víctima Dept. Justícia ( 023/10 )
15.02.10 Convocatòria manifestacions contra retallada drets sistema actual pensions ( 022/10 )
13.02.10 Comitè de Seguretat i Salut Laboral SOC 28.01.10 ( 021/10 )
12.02.10 Comitè de Seguretat i Salut Laboral PTOP 04.02.10 ( 020/10 )
08.02.10 Convocat Fons Acció Social (FAS) 2009 ( 019/10 )
05.02.10 Mesa Sectorial de Negociació personal d'administració i tècnic 04.02.10 ( 018/10 )
05.02.10 Comitè de Seguretat i Salut Laboral DIUE 27.01.10 ( 017/10 )
04.02.10 Signat increment salarial 2010 personal laboral 03.02.10 ( 016/10 )
03.02.10 Reunió grup de treball de selecció 02.02.10 ( 015/10 )
03.02.10 Comitè Intercentres Departament Presidència 02.02.10 ( 014/10 )
02.02.10 Propera convocatòria FAS 2009 ( 013/10 )
01.02.10 Campanya targetes menjador ( 012/10 )
01.02.10 Comitè Intercentres Departament Treball 27.01.10 ( 011/10 )
28.01.10 Carta oberta a CATAC ( 010/10 )
27.01.10 Curs ofimàtica oposicions cos auxiliars administratius ( 009/10 )
22.01.10 Mesa General de Negociació 22.01.10 ( 008/10 )
21.01.10 Mesa Sectorial de Negociació personal d'administració i tècnic 21.01.10 ( 007/10 )
21.01.10 Constitució Comissió Negociadora Conveni personal laboral 2010 (006/10)
20.01.10 Comitè de Seguretat i Salut Laboral Dept. Governació i AP 16.12.09 (005/10)
15.01.10 Models de reclamació de complements (004/10)
14.01.10 Mesa Sectorial de Negociació personal d'administració i tècnic 11.01.10 (003/10)
14.01.10 Oposicions personal laboral categories grup B (002/10)
12.01.10 Còpia dels informes mèdics efectuats pels departaments (001/10)