dijous, 21 de juliol de 2016

CSS GOVERNACIÓ

Resum de la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (067/16)

divendres, 15 de juliol de 2016

dijous, 14 de juliol de 2016

COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT

Resum de la reunió de l'11 de juliol amb la DG de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments per iniciar les negociacions d'un nou Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris del cos de Bombers i on es van especificar uns aspectes mínims de condicions laborals mentre duri el procés negociador (065/16)

dilluns, 11 de juliol de 2016

COMITÈ INTERCENTRES DEPARTAMENT D'INTERIOR

Resum de la reunió del 29 de juny del Comitè Intercentres de personal laboral del Departament d'Interior (064/16)

dimecres, 6 de juliol de 2016