dimarts, 28 de febrer de 2017

dilluns, 27 de febrer de 2017

TES - CSS 17.02.2017

Resum de la reunió del 17 de febrer del Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Territori i Sostenibilitat (028/17)

PERSONAL LABORAL INTERIOR

Resum de la reunió del 22.02.2017 del Comitè Intercentres amb responsables del Departament (027/17)

dijous, 16 de febrer de 2017

PUBLICACIÓ RELACIONS DE LLOC DE TREBALL

Publicació al DOGC de la refosa de Relacions de Llocs de Treball de personal funcionari, laboral i eventual (023/17)

NEGOCIACIÓ DECRET DE JORNADA I HORARIS

Primera reunió del grup de treball de modificació del Decret de Jornada i Horaris (022/17)

dimecres, 8 de febrer de 2017

BEF - BORSA DE TREBALL

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, actualització borsa de treball categories finalistes i no finalistes de Personal Laboral (021/17)