dijous, 31 de maig de 2012

Decret de jornada i horaris

Publicat al DOGC el Decret 56/2012, de 29 de maig sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (038/12)

divendres, 25 de maig de 2012

IMPROVISACIÓ + INCOMPETÈNCIA = GOVERN DE CIU

Reunió de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic del 24 de maig de 2012 (037/12)

dimecres, 23 de maig de 2012

Publicada l’actualització dels blocs 1 i 3 de les categories finalistes i el bloc 1 de les categories no finalistes de la Borsa de treball del personal laboral del Departament de Benestar Social i Família-ICASS (036/12)

dimarts, 22 de maig de 2012

Cada setmana més centres s'afegeixen a les concentracions tots els dimecres a les 10 h. del matí (035/12)

I a més, retallada del 5%

A la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat Catalunya se’ns va comunicar, que, mitjançant un Acord del Govern, se’ns retallen altra vegada les retribucions, i en un 5%. (034/12)
Nit i dia contra la Reforma Laboral (033/12)

dilluns, 14 de maig de 2012

Reunió del Comitè Territorial de Barcelona del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, del 27 d’abril de 2012 (032/12)
Concentracions cada dimecres a les 10 h. del matí (031/12)

dijous, 10 de maig de 2012

Reunions del Comitè Intercentres i de la Comissió de Borsa de Treball del deptament de Benestar Social i Família-ICASS, del 27 d'abril de 2012 (030/12)

dilluns, 7 de maig de 2012

Reunió de la Comissió Paritària de Medi Ambient de 20 d’abril de 2012 (029/12)

dijous, 3 de maig de 2012

Participació 1r maig

Les mobilitzacions contra les retallades socials i la reforma laboral d'aquest Primer de Maig han servit per evidenciar, un cop més, el disgust de la ciutadania envers unes polítiques d'austeritat que penalitzen els més febles. (028/12)