dijous, 30 de juny de 2011

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) del 19 de maig (069/11)

dimarts, 28 de juny de 2011

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Justícia del 17 de juny (veure)

dilluns, 27 de juny de 2011

Valoració de CCOO sobre la Llei Òmnibus

Valoració de l’avantprojecte de Llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica, presentat per la Generalitat de Catalunya. (veure)
Publicació de les llistes definitives per la integració a l'ICS del personal sanitari del Departament de Justícia (veure)

dimarts, 21 de juny de 2011

Vacances del personal dels Casals de Gent Gran del Departament de Benestar Social i Família (veure)

divendres, 17 de juny de 2011

Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic del 15 de juny (veure)

dimecres, 15 de juny de 2011

Reunió del Comitè Territorial de Barcelona del Departament de Governació i Relacions Institucionals del 6 de juny. (veure)

dijous, 9 de juny de 2011

Reunió del Comitè Territorial de Barcelona del Departament de Benestar Social i Familia del 7 de juny
(veure)
Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Territori i Sostenibilitat del 26 de maig (veure)

dimarts, 7 de juny de 2011

dilluns, 6 de juny de 2011

Constitució del Comitè Intercentres del Departament de Benestar Social i Família (veure)

dijous, 2 de juny de 2011

Constitució del Comitè Territorial de Barcelona i del Comitè Intercentres del Departament de Justícia (veure)