dimarts, 31 de maig de 2011

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del  Departament de Governació i Relacions Institucionals del 10 de març (veure)

dimecres, 25 de maig de 2011

Nota Premsa sobre la reunió de la Mesa General dels Empleats Públics dels dies 23 i 24 de maig (054/11)

dimarts, 10 de maig de 2011

Reunió del Comitè Intercentres del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural del 5 de maig (053/11)
Manifestació el 14 de maig "Contra les retallades" (052/11)

dilluns, 9 de maig de 2011

Adjudicació de places del concurs oposició de personal laboral al Departament de Benestar Social i Família (051/11)
Reunió de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic del 6 de maig (050/11)