divendres, 23 de febrer de 2018

dimarts, 20 de febrer de 2018

SOC. ASSEMBLEA DE CCOO AMB JAVIER PACHECO

Assemblea de CCOO als serveis centrals del SOC amb la presencia del Secretari General de CCOO, Javier Pacheco (018/18)

DARP - PROPER CSS

Propera reunió del Comitè de Seguretat i Salut del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (017/18)

MESA SECTORIAL 19.02.2018

Resum de la Mesa Sectorial del 19.02.2018 (016/18)

dilluns, 12 de febrer de 2018

AEX. COMITÈ SEGURETAT I SALUT

Resum de la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (014/18)

dimarts, 6 de febrer de 2018

dilluns, 5 de febrer de 2018

CULTURA - GRUP AVALUACIÓ RISCOS PSICOSOCIALS

Reunió del grup de treball d'avaluació de riscos psicosocials del Departament de Cultura respecte el Servei de Biblioteques de la DG de Cooperació Cultural (012/18)