dijous, 22 de novembre de 2012


COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS


Resum de la darrera reunió del CSL del Departament de Governació i Relacions Institucionals  
(093/12)

dimarts, 20 de novembre de 2012PERSONAL SANITARI PENITENCIARI I DE JUSTÍCIA JUVENIL


CCOO interposa recurs contenciós administratiu contra l'Acord de suspensió de la integració d'aquest personal a l'ICS  
(092/12)AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA


Resum de la darrera reunió amb responsables de l'Agència de Salut Pública  
(091/12)

dijous, 15 de novembre de 2012ÈXIT DE LA VAGA GENERAL DEL 14N


Rotund èxit de la Vaga General del 14 de novembre de 2012  
(090/12)


COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT


Resum de la darrera reunió del CSL del Departament d'Interior on es van tractar temes del Servei Català de Trànsit  
(089/12)COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT


Resum de la darrera reunió del CSL del Departament  
(088/12)

dilluns, 12 de novembre de 2012


PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT


Resum de la darrera reunió del Comitè Intercentres amb responsables del Departament  
(087/12)PAGA EXTRA DE NADAL


Funció Pública ens vol prendre els nostres diners 
(086/12)

dijous, 8 de novembre de 2012


LA JUSTIFICACIÓ D'ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT I PER ASSISTÈNCIA A CONSULTA MÈDICA ES SIMPLIFICA


Publicació de la Instrucció 6/2012  
(085/12)

dimecres, 7 de novembre de 2012


COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT


Resum de la reunió de 25 d'octubre de 2012  
(084/12)


PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT


Nota informativa amb comentaris al RD 1483/2012, de 29 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament de procediment dels acomiadaments col·lectius i de la suspensió de contractes i reducció de jornada.  
(083/12)

dilluns, 5 de novembre de 2012