dilluns, 25 de novembre de 2013

CCOO EXIGIM EL COBRAMENT DE LES RETRIBUCIONS ÍNTEGRES AL 2014

CCOO exigim al Govern de la Generalitat que tots els seus empleats públics cobrem de forma íntegra les retribucions del 2014 (163/13)

SENTÈNCIES PAGUES EXTRES

Estratègia equivocada. Reclamació Individual de la part meritada de la paga extra de desembre de 2012 (162/13)

dijous, 21 de novembre de 2013

dimecres, 20 de novembre de 2013

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Centres DGAIA: Trasllat del centre de Pujades al Consorci de Serveis Socials i Circular horària (160/13)

dilluns, 18 de novembre de 2013

dimecres, 13 de novembre de 2013

dijous, 7 de novembre de 2013

dimecres, 6 de novembre de 2013

PAGA EXTRA PERSONAL LABORAL

El TSJ de Catalunya reconeix el dret del personal laboral de la Generalitat a cobrar la paga extraordinària de desembre meritada fins al 15 de juliol de 2013 (154/13)