dilluns, 30 d’octubre de 2017

dijous, 19 d’octubre de 2017

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, AAPP I HABITATGE

Resum de la darrera reunió del comitè de seguretat i salut del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (103/17)

GRUP DE SELECCIÓ I PROVISIÓ 18.10.2017

Resum de la darrera reunió del grup de treball de selecció i provisió. Actualització del calendari de processos. (102/17)