dimarts, 30 de maig de 2017

INTERIOR - PERSONAL LABORAL. GUAITES

Resum de la reunió del Comitè Intercentres d'Interior amb responsables del Departament sobre la campanya de Guaites de 2017 (065/17)

CSS TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Resum de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Territori i Sostenibilitat del 18.05.2017 (064/17)

dijous, 25 de maig de 2017

divendres, 19 de maig de 2017