divendres, 30 de març de 2012

dilluns, 26 de març de 2012

Nou Decret de Jornada i Horaris

Reunió de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic del 22 de març de 2012. (018/12)

Aclariments sobre la nota

dijous, 22 de març de 2012

Reunió del Comitè Territorial de Barcelona del Departament de Governació i Relacions Institucionals del dia 5 de març. (017/12)

Nova representació teatral de Funció Pública

Reunió de la Mesa General dels empleats públics, del dia 21 de març, amb les propostes que va fer CCOO. (016/12)

dilluns, 19 de març de 2012

El Govern de la Generalitat vol aplicar la reforma laboral del PP a la funció publica de Catalunya

Funció Pública va presentar el projecte d'Acord del Govern pel qual s'aprova el Pla d'Ocupació per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014. (015/12)

dimecres, 14 de març de 2012

Nota sobre l'escrit que hem adreçat, des del Sector, a la directora general de Funció Pública, exigint la devolució dels diners dels tickets-menjador al personal afectat. (014/12)

dimarts, 13 de març de 2012

La reforma laboral afecta a tothom

Hi ha un cert mite (erroni) que la reforma laboral no va amb els empleats i empleades públics, la veritat no és així. (013/12)

dilluns, 12 de març de 2012

Retallades al PAS

Durant el desenvolupament de la darrera reunió que CCOO vam mantenir amb Funció Pública, vàrem plantejar una sèrie de qüestions sobre les retallades per disposar d'informació general abans de la celebració d'una futura Mesa Sectorial, on es detallaran les conseqüències laborals i econòmiques d'aquestes retallades. (012/12)

dimecres, 7 de març de 2012

Reunió de la Mesa Negociadora del VI Conveni de personal laboral 1 de març de 2012 (011/12)

dijous, 1 de març de 2012

Qui fa les parts, en treu profit

Relació de llocs de treball (RLT) del personal eventual de la Generalitat de Catalunya (010/12)