dimarts, 6 de febrer de 2018

EEPP - CONSORCI SERVEIS SOCIALS BARCELONA

Reunió del Comitè d'Empresa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (013/18)