dilluns, 12 de març de 2018

EEPP. CONSORCI SERVEIS SOCIALS BARCELONA

Reunió del Comitè d'Empresa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (024/18)